Nauka » Nauka w college'u
PL
KATALOG
Chcecie wiedzieć więcej na
temat szkół, kursów
i promocji?
Przejrzyjcie strony
przygotowywanego
katalogu!
więcej ...
KOSZTY WYJAZDU
Chcecie wiedzieć, jakie
nakłady potrzebne
są na wyjazd?
Skorzystajcie z
pomocy naszego
kalkulatora!
więcej ...
POTRZEBNE FINANSE
Nie wiecie jakie wymagane
są finanse związane
z wyjazdem na
wizie studenckiej
do Australii?
Zróbcie wstępną
kalkulację!
więcej ...
UBEZPIECZENIE
Podczas pobytu na
wizie studenckiej
należy posiadać
odpowiednie
ubezpieczenie
więcej ...
SŁOWNIKI
Czego nie zapomnieć
włozyć do bagażu?
Słownika!
Zobacz co
w ofercie
więcej ...
TWOJE RESUME
Planujecie pracować podczas
pobytu w Australii?
Nasz online kreator
ułatwi Wam
przygotować
Resume!
więcej ...
na specjalistycznych kursach zawodowych w australijskich college'ach zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną, przygotowującą ich do wykonywania określonego zawodu.

WYBIERZ KURS W COLLEGE'U


Specjalistyczne kursy zawodowe

Australijskie college oferują studentom kilkumiesięczne lub kilkuletnie specjalistyczne kursy zawodowe. Ze względu na duży wybór kursów, ich liczne daty rozpoczęcia, a także cenę, cieszą się one dużą popularnością wśród zagranicznych studentów chcących zdobyć wiedzę w języku angielskim.
Popularne kursy wybierane w college'ach to między innymi:
Business Administration kursy biznesu
Accounting kursy księgowości
Information Technology kursy informatyki
Design & Multimedia kursy graficzne i multimedialne
Hospitality and Hotel Management kursy hotelarstwa
Travel and Tourism Management kursy z turystyki
Sport & Fitness kursy wychowania fizycznego
Zajęcia na kursach prowadzone są według australijskiego system edukacyjnego, a uzyskane kwalifikacje i dyplomy uznawane są nie tylko w Australii, ale także poza jej granicami. Także w Polsce australijskie certyfikaty i dyplomy są szanowane przez pracodawców.

Rok szkolny w college'ach podzielony jest na kwartały (terms) i w przypadku wybranych kursów już po 3 miesiącach nauki można uzyskać odpowiedni certyfikat, a ucząc się dłużej - dyplom potwierdzający ukończenie danego kursu.

Ceny kursów w college'ach są zróżnicowane i wynoszą od 3000 A$ do 3500 A$ za semestr (pół roku) nauki.

W Sydney, gdzie jest najwięcej szkół, ceny niektórych kursów są często niższe i niektóre kursy na które można zapisać się z AustraliaOnline kosztują tylko 2500 A$ - 2600 A$ za semestr nauki. Dodatkowo niektóre z kursów można opłacać co kwartał (term) i w ten sposób pierwsza rata za naukę, przed wyjazdem wynosi czasami tylko około 1250 A$.

W zależności od college'ów i oferowanych kursów studenci mają możliwość zajęć porannych, popołudniowych i wieczornych. W wielu college'ach dodatkowo można samemu ustawiać sobie grafik zajęć, wybierając po 3-4 przedmioty w danym kwartale i tak planując zajęcia aby mieć naukę np. tylko w jeden lub dwa dni w tygodniu. W ten sposób wielu studentów ustawia sobie zajęcia pod względem pracy.
 
Rok nauki w college'ach podzielony jest na semestry oraz dodatkowo kwartały (terms) dzielące dany semestr na dwa bloki trwające po 9-10 tygodni. Prawie każdy term zakończony jest 2-3 tygodniami wakacji, a dodatkowo w czasie australijskiego lata wiele college'ów ma dłuższe, do 2 miesięcy, wakacje szkolne.

Także terminy rozpoczęcia kursów i wakacji są różne w zależności od college'ów. Jednak ogólnie w ciągu roku są 4 oficjalne daty rozpoczęcia zajęć, (na początku i w połowie semestru).Instytuty TAFE

Oprócz college'ów, wiele specjalistycznych kursów zawodowych dostępnych jest także w TAFE (Technical and Further Education) czyli państwowych instytutach nauczania.

Chociaż ogólnie poziom nauki na kursach oferowanych przez TAFE jest wyższy niż w college'ach, niestety także cena jest znacznie wyższa.
Jeżeli chcecie podjąć naukę w TAFE musicie liczyć się z wydatkiem pomiędzy 5500 a 8000 A$ za semestr.
Bardzo dobra wyszukiwarka kursów dla studentów zagranicznych w TAFE Institute znajduje się na rządowej stronie portalu CRICOS.


System nauczania

Level of qualification Study time
Certificate I 3 months
Certificate II 6 months
Certificate III 6-9 months
Certificate IV 9-12 months
Diploma 1-2 years
Advanced Diploma 2-2,5 year
System nauczania w australijskich college'ach podzielony jest na poszczególne poziomy, od Certificate I do Certificate IV, a następnie Diploma i Advanced Diploma.
Uzyskanie Ceryfikatu III to przeważnie pół roku lub rok nauki, a dyplomu nazywanego Advanced Diploma to 2 lub 2,5 roku nauki.
W wielu przypadkach szkoły oferują także tzw. fast track, czyli znacznie przyśpieszoną naukę, kiedy to już po roku można uzyskać Diploma.

Aby zostać przyjętym na kursy w college'ach należy znać język angielski na odpowiednim poziomie. Najczęściej szkoły wymagają 4.5-5.5 punktów z egzaminu IELTS lub 440-500 punktów z egzaminu TOEFL. Jednak w przypadku niektórych college'ów wystarczy posiadanie dobrze zdanej matury w języku angielskim.

Zdobyta wiedza podczas nauki w college'u sprawdzana jest podczas zaliczeń na zakończenie danego bloku nauki. W zależności od kursów może to być egzamin lub też odpowiednia praca zaliczeniowa. 
Sprawdzaniem wiedzy z danego przedmiotu najczęściej zajmuje się nauczyciel który prowadził ten przedmiot.
Ocena jest często w skali punktowej, w której można uzyskać maksymalnie 100 punków, a ponad 50 potrzebne jest na zaliczenie danego egzaminu.
Jednak czasami niektóre college zamiast typowej skali ocen podają tylko czy student zaliczył dany przedmiot. Będzie to:
• competent/ not competent
• lub satisfactory/ not satisfactorystem.


Świadectwa

Certificate I - świadectwo to potwierdza ukończenie kursu w zakresie podstawowej wiedzy zawodowej.

Certificate II - potwierdza ukończenie kursu gwarantującego zdobycie, oprócz podstawowej wiedzy zawodowej, także dodatkową wiedzę praktyczną.

Certificate III - uzyskane świadectwo jest potwierdzeniem nauki na kursie na którym studenci otrzymali odpowiednią teoretyczną i praktyczną wiedzę potrzebną do wykonywania danego zawodu.

Certificate IV - świadectwo na tym poziomie potwierdza zdobycie solidnej wiedzy w  wybranej specjalizacji.

Diploma - świadectwo na poziomie dyplomu uzyskane po ukończeniu rocznego lub dwuletniego kursu potwierdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej w danym zakresie. Po ukończeniu kursu na poziomie Diploma studenci zdobywają odpowiednią wiedzę pozwalającą na prowadzenie projektów i kierowanie zespołem.

Advanced Diploma - świadectwo to potwierdza ukończenie 1,5 - 2,5 letniego kursu, gwarantującego zdobycie specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie. Studenci kończący naukę w college'u na poziomie Advanced Diploma przygotowani są do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach i do kierowania wieloosobowym zespołem.

Absolwenci kończący naukę w college'u z świadectwem Diploma lub Advanced Diploma otwierają sobie drogę do nauki na australijskich uniwersytetach i w wielu przypadkach mają możliwość rozpoczęcia nauki na drugim roku studiów.