Nauka » Studencka wiza
PL
KATALOG
Chcecie wiedzieć więcej na
temat szkół, kursów
i promocji?
Przejrzyjcie strony
przygotowywanego
katalogu!
więcej ...
KOSZTY WYJAZDU
Chcecie wiedzieć, jakie
nakłady potrzebne
są na wyjazd?
Skorzystajcie z
pomocy naszego
kalkulatora!
więcej ...
POTRZEBNE FINANSE
Nie wiecie jakie wymagane
są finanse związane
z wyjazdem na
wizie studenckiej
do Australii?
Zróbcie wstępną
kalkulację!
więcej ...
UBEZPIECZENIE
Podczas pobytu na
wizie studenckiej
należy posiadać
odpowiednie
ubezpieczenie
więcej ...
SŁOWNIKI
Czego nie zapomnieć
włozyć do bagażu?
Słownika!
Zobacz co
w ofercie
więcej ...
TWOJE RESUME
Planujecie pracować podczas
pobytu w Australii?
Nasz online kreator
ułatwi Wam
przygotować
Resume!
więcej ...
trwającą dłużej niż 3 miesiące muszą ubiegać się o wizę studencką.
Z dniem 1 kwietnia 2005 roku Polska została zaliczona do krajów pierwszego poziomu (assessment level 1), których obywatele mają ułatwiony proces ubiegania się o wizę studencką (m.in. podania wizowe mogą składać nie tylko w ambasadzie, ale także poprzez Internet). Informacje o tym do którego poziomu, "assessment level", zaliczana jest Polska znajdują się w broszurce 1219i - Overseas Student Program - Assessment levels.

Klienci AustraliaOnline otrzymują naszą darmową pomoc przy aplikacji o australijską wizę studencką. Pomoc udzielana jest przez naszego licencjonowanego, polskojęzycznego agenta migracyjnego. Obsługą Polaków zajmuje się Jarek Rudnik (numer licencji MARN: 1277981). który jest także naszym konsultantem edukacyjnym.
AustraliaOnline jest prawdopodobnie jedyną agencją edukacyjną w Sydney której polskojęzyczny konsultant edukacyjny jest także zarejestrowanym w MARA agentem migracyjnym i według prawa obowiązującego w Australii może legalnie pomagać przy aplikacji o wizę studencką i udzielać rad na temat australijskich wiz. Sprawdź więcej na temat licencji agenta migracyjnego.

O wizie studenckiej

Osoby które zapiszą się do australijskich szkół, college'ów i uniwersytetów współpracujących z AustraliaOnline otrzymują nasz serwis i pełną pomoc przy aplikacji o australijską wizę studnecką. Pomoc ta jest oferowana w ramach serwisu zapisu do szkoły i jest bez żadnych dodatkowych opłat.
 
Ambasada Australii w Warszawie
Australian Embassy
3 piętro, Biurowiec Nautilus
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa
web: www.australia.pl
 
Oficjalne informacje dotyczące podania o wizę studencką znaleźć można w specjalnej angielskojęzycznej broszurce informacyjnej: Applying for a student visa, przygotowanej przez australijskie DIBP - Ministerstwo d/s Imigracji i Ochrony Granic. 
Wizy studenckie wydawane są na okres dłuższy niż 3 miesiące i o ich długości decyduje czas przez jaki będzie pobierać się naukę w Australii.

O wizę studencką można aplikować na 4 miesiące przed planowanym rozpoczęciem kursu. Po uzyskaniu wizy, na którą czeka się około 1-2 miesiące, można już przyjechać do Australii.
Po zakończeniu kursu wizy są ważne jeszcze przez jeden, dwa lub nawet trzy-cztery miesiące, w zależności od długości kursu i daty jego zakończenia. Pozwala to studentom pozostać trochę dłużej w Australii i np. spędzić czas zwiedzając ten kraj, czy też pracując.

Długość naukiWażność wizy po zakończeniu nauki
do 10 miesięcy wiza studencka jest ważna jeden miesiąc dłużej po zakończeniu nauki
więcej niż 10 miesięcy wiza studencka jest ważna dwa miesiące dłużej po zakończeniu nauki
więcej niż 10 miesięcy i nauka kończy się w okresie listopad - grudzień wiza studencka jest ważna dwa miesiące dłużej po zakończeniu nauki lub wydawana do 15 marca następnego roku kalendarzowego (może więc być ważna 3 lub 4 miesiące dłużej po zakończeniu nauki


Aktualnie (od 1/07/2012) podstawowa opłata za rozpatrzenie wizy studenckiej wynosi 535 AUD (dolarów australijskich). W zależności od liczby aplikantów i miejsca aplikacji obowązuje specjalna tabela opłat, tzw. Visa Pricing Table. Np. opłata za aplikajcę o wizę studencką dla pary aplikującej z poza Australii to $940. Nasi konsultanci mogą pomóc w wyliczeniu opłaty za aplikację wizową dla danego klienta.Kategorie wiz studenckich

Wizy studenckie wydawane studentom z zagranicy zebrane są w kilku kategoriach, podzielonych w zależności od wyboru szkoły.
Kategoria wizy
570 Independent ELICOS dla zagranicznych studentów podejmujących naukę na kursach językowych typu ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students)
571 Schools dla studentów podejmujących naukę w szkołach podstawowych, szkołach średnich (typu junior i senior secondary school) oraz w ramach międzynarodowej wymiany międzyszkolnej
572 Vocation Education and Training (VET) dla studentów podejmujących naukę w specjalistycznych szkołach kierunkowych TAFE i College, na poziomie Certyfikatu I, II, III i IV, oraz Diploma i Advanced Diploma
573 Higher Education dla studentów podejmujących naukę na poziomie Bachelor Degree, Graduate Certificate i Graduate Diploma oraz Master Degree
574 Masters and Doctorate dla studentów podejmujących naukę i badania na wyższych uczelniach w zakresie studiów magisterskich i doktoranckich (Masters Degree i Doctoral Degree)
575 Non-award Foundation Studies/Other dla studentów uczestniczących w różnego rodzaju kursach, których ukończenie nie wiąże się z otrzymaniem certyfikatu bądź dyplomu. Są to m.in. kursy przygotowawcze do studiów na Uniwersytecie
575 AusAID or Defence Sponsored dla studentów kursów sponsorowanych przez rząd Australii lub Australijski Departament Obrony


 

Aplikacja o wizę studencką

Warunki jakie należy spełnić ubiegając się o wizę studencką:
  »  posiadać ważny paszport (jego ważność nie powinna być krótsza niż planowany czas pobytu/ nauki w Australii)
  »   zostać przyjętym na kurs w australijskiej szkole i posiadać Confirmation of Enrolment (CoE) - potwierdzenie przyjęcia na kurs - AustraliaOnline pomaga w zapisie na odpowiednie kursy, zobacz listę kursów tutaj ...;
  »  wypełnić wniosek wizowy - klienci AustraliaOnline otrzymują pełną pomoc przy aplikacji o wizę studnecką (aplikacja składana jest online bezpośrednio na stronie urzędu imigracyjnego);
  »  uiścić odpowiednią opłatę $535 za rozpatrzenie wniosku wizowego (opłaty dokonuje się kartą kredytową);
  »  posiadać ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu w Australii (Overseas Student Health Cover), które organizuje się poprzez zapis do szkoły;
  »  przejść badania medyczne, jeżeli zostanie się o to poproszonym przez urząd imigracyjny. Badania obejmują: prześwietlenie klatki piersiowej i ogólne badanie internistyczne, przez wytypowanego przez ambasadę lekarza (lista lekarzy). I robi się je dopiero po złożeniu aplikacji o wizę studencką;
  »  zadeklarować posiadanie wymaganych funduszy na czas pobytu w Australii; dodatkowo należy zapoznać się z Financial requirements;
  »  spełnić warunek dotyczący niekaralności, więcej w Character requirements na stronie urzędu imigracyjnego;
  » spełnić warunek Genuine temporary entrant - opisany poniżej.

By ułatwić całą powyższą procedurę dla Polaków, nasz licencjonowany, polskojęzyczny agent migracyjny (Jarek Rudnik) będzie składał aplikację w imieniu naszych klientów. Po zapisaniu do reprezentowaniej przez nas placówki edukacyjnej pomoc w aplikajci o wizę studencką jest darmowa. 


Aplikacja online
Obecnie Polacy mogą ubiegać się o wizę studencką korzystając z Internetu i wypełniając podanie wizowe online.  Znajduje się ono na stronie Ministerstwa d/s Imigracji i Obywatelstwa - www.immi.gov.au, na której należy wybrać link:
Visas & Immigration » Applications & Forms » Online Applications » Students.

Pamiętaj:
 • Internetowy formularz nie musi być wypełniony od razu, zawsze można zapisać wprowadzone dane i kontynuować aplikację innym razem
 • Aby złożyć wypełniony formularz na końcu należy dokonać opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego (podając numer karty kredytowej lub elektronicznej karty kredytowej, np. mBanku) 
 • Potwierdzeniem wysłania aplikacji i zaakceptowania opłaty będzie wygenerowany "Transaction Reference Number", specjalny numer transakcji, w skrócie nazywany TRN
 • Niezbędne jest zapisanie TRN aby kontynuować dalsze kroki związane z aplikowaniem o wizę studencką (m.in. badania lekarskie), jak i przy sprawdzaniu statusu aplikacji
 • W przypadku składania podania wizowego online wszelkie dodatkowe dokumenty jakich będą wymagać australijscy urzędnicy należy przesłać pocztą do ambasady Australii w Warszawie (niektóre z nich będzie można także skanować i przesłać na podany adres e-mailowy).

Aplikacja w ambasadzie
Ci którzy nie mogą wypełnić wniosku wizowego online mogą składać podanie wizowe w ambasadzie, wypełniając drukowany formularz wizowy (157A - Application for student visa). Formularz wizowy z wymaganymi załącznikami można złożyć w ambasadzie Australii w Warszawie osobiście lub przesłać pocztą.

Lista załączników do podania o wizę studencką składaną w ambasadzie, to m.in.:

 • aktualna fotografia paszportowa;
 • ważny paszport z przynajmniej jedną pustą stroną na wklejenie wizy;
 • potwierdzenie przyjęcia na kurs - Confirmation of Enrolment (CoE);
 • deklaracja potwierdzająca posiadanie wymaganych funduszy i spełnienie warunków Genuine Temporary Entrant;
 • odpowiednia oplata za rozpatrzenie wniosku wizowego.

Osoby składające podanie wizowe w ambasadzie muszą brać pod uwagę, że oczekiwanie na decyzję czasami może się znacznie wydłużyć, dlatego australijska ambasada w Warszawie poleca składanie wniosku wizowego online.

Czas rozpatrywania wniosku wizowego:
- aplikacja online: 1-2 miesiące (czasami może być krócej)
- w ambasadzie: do dwóch miesięcy


Warunek - Genuine Temporary EntrantOd listopada 2011 roku zostały wprowadzone nowe wymagania dotyczące aplikacji o wizę studencką - aplikanci muszą spełnić warunek tzw. Genuine temporary entrant requirement. 

W listopadzie 2011 roku australijski urząd imigracyjny wprowadził nowy warunek jaki muszą spełnić wszyscy aplikanci o australijską wizę studencką. Jest to konieczność udowodnienia że jest się Genuine Temporary Entrant - czyli aplikantem o wizę studencką który za główny cel wyjazdu stawia sobie chęć nauki/studiów w Australii i wyjazd do Australii na wizie studenckiej ma charakter tymczasowy. By sprawdzić że tak naprawdę jest urzędnicy/ case officerowie rozpatrujący aplikację mogą wymagać dodatkowych dokumentów od aplikantów. Dokumenty te mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:
  »  potwierdzenia, że aplikanci naprawdę mają dostęp do wymaganych funduszy na pobyt w Australii, tak jak zadeklarowali w aplikacji o wizę studencką. Informacje o wymaganych funduszach można znaleźć tutaj ... i na stronie urzędu imigracyjnego w Financial requirements;
  »   aktualne CV, by sprawdzić jaką wcześniejszą edukację miał dany aplikant, jakie ma doświadczenie zawodowe i jak będzie to powiązane z edukacją w Australii;
  »  dyplomy z uczelni lub listy referencyjne od pracodawców potwierdzające zatrudnienie;
  »  potwierdzenie zarobków;
  »  list motywacyjny podający dlaczego chce się studiować w Australii, dlaczego na wybranym kursie, dlaczego w danej placówce edukacyjnej i jak nauka ma pomóc w przyszłej karierze zawodowej.

The Genuine Temporary Entrant (GTE) assessment ma na celu sprawdzenie przez urzędnika rozpatrującego daną aplikację o wizę studencką, czy aplikant kieruje się właściwymi motywacjami planując swój wyjazd i czy tymczasowy pobyt w Australii na wizie studenckiej rzeczywiście pomoże mu osiągnąć cel, jakim ma być zdobycie kwalifikacji do dalszej kariery zawodowej.

Podstawowe przygotowane przez urząd imigracyjny informacje na temat Genuine Temporary Entrant można znaleźć w The Genuine Temporary Entrant (GTE) Requirement.

Aplikant może zostać poproszony o szczegółową odpowiedź na zestaw pytań, które można podzielić na grupy:

Motywacje przy wyborze nauki w Australii:
 • jakie są powody, dla których aplikant wybrał dany kurs;
 • dlaczego wybrał studia w Australii, a nie w kraju zamieszkania;
 • jakie znaczenie ma dany kurs w odniesieniu do wcześniejszej edukacji i/bądź doświadczenia zawodowego aplikanta;
 • jakie znaczenie ma dany kurs w odniesieniu do przyszłych planów zawodowych/ edukacyjnych aplikanta.

Aplikant może zostać dodatkowo poproszony o przedstawienie potwierdzenia wcześniejszej edukacji.

Sytuacja finansowa aplikanta w kraju zamieszkania, którą można udokumentować poprzez okazanie:
 • dochodów,
 • aktualnej umowy w pracodawcą,
 • zaświadczenia od pracodawcy, że aplikant ma zagwarantowaną pracę po powrocie;
 • zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy,
 • sprawozdania finansowego.
 • dochodów.

Pytanie może obejmować również prośbę o dostarczenie referencji od pracodawcy, w których ma być podany adres pracodawcy, okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko, jak i imię i dane kontaktowe osoby udzielającej referencji.

Więź z krajem zamieszkania, która ma motywować do powrotu do kraju zamieszkania po zakończeniu nauki i może być umotywowana:
 • posiadaniem rodziny i przyjaciół w kraju zamieszkania,
 • posiadaniem własności (np mieszkania, samochodu ipt.),
 • prowadzeniem działalności gospodarczej, lub możliwość powrotu do dobrej pracy.


Wraz z nowymi regulacjami jest bardzo istotne jaki kurs chce wybrać dany aplikant. AustraliaOnline oferuje darmowe konsultacje dotyczące wyboru kursów i pomoc w zapisie do poszczególnych placówek edukacyjnych w Australii. Konsultacje możliwe są online, godziny i dni darmowy konsultacji podane są tutaj....
Zapisując się na kursy w Australii poprzez nasze biuro Polscy otrzymują naszą pomoc przy aplikacji o wizę studencką.    


Warunki (kondycje) wiz studenckich

Każda wiza studencka posiada "student visa conditions", czyli warunki (kondycje) do których studenci przebywający w Australii muszą się stosować.
"Visa conditions" mogą być różne, w zależności od kursu jaki studenci wybiorą, długości jego trwania, i wielu innych czynników.
Najczęściej wizy studenckie posiadają kilka podstawowych warunków, oznaczanych 4 cyferkami, z których najważniejszy, dotyczący nauki to:

8202 Meet Course Requirements - obowiązuje ona prawie każdego zagranicznego studenta podejmującego naukę w Australii i dotyczy obecności i postępu w nauce.
W szkołach językowych jest wymagana obecność na zajęciach która nie może spaść poniżej 80%.
W przypadku college'ów meeting course requirements ustalany jest indywidualnie przez dany college. Często będzie to minimalna obecność na zajęciach 70%-80%. Dodatkowo wymagany będzie postęp w nauce. Ogólnie student powinien zaliczać przedmioty. W niektórych college'ach studenci którzy mają dobre postępy w nauce mogą liczyć na uprostrzony wymóg sprawdzania obecności.
Dla osób podejmujących naukę na studiach najważniejsze jest zaliczanie przedmiotów by mieć postęp w nauce i utrzymać przestrzeganie kondycji 8202.Pozwolenie na pracęStudenci pobierający naukę w Australii mają prawo do pracy. 


8104 Work limitation - wiza z tą kondycją wydawana jest dependentom i informuje o pozwoleniu na pracę podczas pobytu w Australii. Dependenci studenta otrzymują pozwolenie na pracę z limitem 40 godzin liczone co dwa tygodnie. Jednak jeżeli student uczy się na uniwersytecie na kursie master (magister) lub wyżej dependenci tego studenta mają pełne pozwolenie na pracę (nie ma żadnych ograniczeń godzin). Dependenci studenta mogą podjąć pracę dopiero gdy student rozpocznie naukę/ studia.

8105 Work limitation - wizy studenckie wydawane są z tym warunkiem dotyczącym pozwolenia na pracę. Studencki mogą podjąć pracę dopiero po rozpoczęciu nauki. Od 26 marca 2012 roku warunek "work limitation" oznacza, że studenci mają limit godzin odpowiadający 40 godzin pozwolenia na pracę, liczone co dwa tygodnie w okresie trwania nauki. Studenci którzy mają wakacje (zaplanowane przerwy semestralne lub pomiędzy kursami) nie mają limitu godzin - mogą pracować na pełny etat. Więcej na temat nowych warunków dotyczących pozwolenia na wizie studenckiej można znaleźć w artykule Nowe zasady dotyczące pozwolenia na pracę.

Konsultanci AustraliaOnline  mogą tak przygotować pakiet kursów (program nauki) by podczas pobytu w Australii otrzymać dodatkową przerwę. Należy jednak pamiętać, że warunkiem otrzymania wizy studenckiej jest chęć nauki/ studiów w Australii a nie długie wakacje i chęć pracy na wizie studenckiej.  


Warunkiem wizy studenckiej wydawanej z pozwoleniem na pracę jest podjęcie pracy dopiero po rozpoczęciu nauki.Badania lekarskie

Jednym z warunków ubiegania się o wizę studencką pozwalająca na naukę w Australii jest przeprowadzenie badań medycznych: prześwietlenie klatki piersiowej oraz ogólne badanie internistyczne. Aby wyniki badań zostały zatwierdzone muszą one być przeprowadzone tylko przez wytypowanego przez australijską ambasadę lekarza (lista lekarzy).
Cena badań medycznych w Polsce to około 250-300 zł.

Badania lekarskie na ogół wykonuje się po złożeniu aplikacji wizowej. Wtedy należy umówić się na wizytę u lekarza i radiologa (czasami dodatkowo okulisty).
Na badania potrzebne do uzyskania wizy studenckiej konieczne jest zabranie wypełnionych formularzy 26 i 160, paszportu oraz 2 zdjęć. Podczas umawiania się na wizytę, lekarze dodatkowo powinni poinformować co jeszcze należy zabrać. 


Dependent wiza

Dependent wiza, nazywana także wizą zależną  (dependent visa), wydawana jest osobom towarzyszącym studentom podczas nauki/studiów w Australii.

Dependentem może być: współmałżonek/ współmałżonka, lub partner/ partnerka (partner de-facto według australijskiego prawa) oraz dzieci studenta.


Aby otrzymać wizę dependenta, w przypadku par, jeden ze współmałżonków lub partner musi studiować w Australii i otrzymać wizę studencką, a druga osoba zostaje jakoby przypisana do tej wizy studenckiej. W tym przypadku składa się jeden wniosek wizowy i uiszcza jedną opłatę za rozpatrzenie aplikacji.
Pobyt dependentów osoby studiującej w Australii jest na warunkach wizy studenckiej, bez konieczności podejmowania nauki. Po przyjeździe do Australii i rozpoczęciu studiów, dependent może także pracować. Praca ta jednak przez cały okres pobytu w Australii nie może przekroczyć 20 godzin tygodniowo, chyba że student podejmuje naukę na studiach magisterskich, wtedy dependent nie ma ograniczenia godzin pracy.

Wyjazd par na dependent visa jest dobrym ułatwieniem przy planowaniu budżetu. Takie rozwiązanie pozwala znacznie obniżyć koszty całego wyjazdu, szczególnie gdy tylko jedna osoba ma zamiar się uczyć.

Jeżeli podanie składasz wraz z współmałżonkiem/ współmałżonką dokumentem potwierdzającym Wasz status będzie akt ślubu (i jego tłumaczenie). W przypadku gdy ubiegasz się o wizę studencką wraz z partnerem/ partnerką musisz udowodnić, że jesteście ze sobą co najmniej od roku i żyjecie w tzw. związku de-facto, np. wynajmujecie wspólnie mieszkanie, macie wspólne konto czy też kredyt. Dokumenty będą musiały być w języku angielskim lub przetłumaczone na angielski przez tłumacza przysięgłego.


Więcej informacji na temat "dependent visa" można znaleźć w artykule "Informacje o aplikacji o wizę studencką".
Wiele par które są więcej niż rok czasu, niestety nie zawsze są wstanie udowodnić że żyją w związku de-facto. W tym przypadku można przyjechać do Australii na dwóch oddzielnych wizach i po około pół roku aplikować o wspólną wizę studencką. Szczegóły u konsultantów AustraliaOnline - kontakt online

Osoby które zapiszą się do szkół w Australii poprzez AustraliaOnline mogą liczyć na naszą pomoc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do wspólnej wizy. Za ten serwis AustraliaOnline nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.


Nauka krótsza niż 3 miesiące

Każdy kto chce studiować w Australii krócej niż trzy miesiące może wybrać się do tego kraju na wizie turystycznej (tourist visa), która Polakom wydawana jest za darmo. Należy jednak pamiętać, że także wiza turystyczna ma pewne "visa conditions", są to:

 • studia lub kurs nie mogą trwać dłużej niż 3 miesiące, jeśli kurs trwa więcej niż 3 miesiące, należy zmienić wizę turystyczną na wizę studencką (visa condition 8203)
 • w przypadku, gdy kurs trwa dłużej niż 4 tygodnie, student musi wykonać badania lekarskie, takie same jak w przypadku ubiegania się o wizę studencką
 • studenci podejmujący naukę na wizie turystycznej nie mają pozwolenia na pracę
 • osoby wyjeżdżające do Australii na wizie turystycznej i podejmujący naukę na kursach krótszych niż 3 miesiące nie mają obowiązku wykupienia ubezpieczenia OSHC